Aktuality

Informujeme z dění v obci

Výzva – přísedící Okresního soudu v Karviné

23. listopadu 2020

Žádáme zájemce o práci přísedícího Okresního soudu v Karviné, aby do 05.01.2021 podali na Obecní úřad ve Stonavě, 735 34 Stonava čp. 730, písemnou žádost.
Přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.
 
Informace: tel. 596 422 169 Bc. Jana Szczerbová, DiS.

Sdílet článek