Aktuality

Informujeme z dění v obci

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 SE USKUTEČNÍ

15. prosince 2020

Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení mnoha dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc lidem v tíživé životní situaci. Už teď je zřejmé, že jedenadvacátý ročník Tříkrálové sbírky bude z důvodů epidemiologické situace jiný než v minulých letech.

O tom, jaký bude mít průběh, se dozvíme na začátku roku 2021.

Charita Český Těšín se připravuje na dva scénáře koledování. První, kdy koledování proběhne za dodržení všech nařízení spojených s aktuální epidemiologickou situací. Podle druhého scénáře nebudou moci koledníci do ulic vyjít a koleda proběhne pouze on-line.

Obě varianty koledování mají jedno společné – neobejdou se bez pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců. Dárci mohou přispět bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 77708002 nebo provést platbu přímo, pomocí QR kódu. Další možností bude přispět finanční částkou přímo do pokladniček umístěných na konkrétních místech.

V případě koledování čelíme další výzvě, a to sehnat dostatek koledníků, bez kterých se tradiční koledování neobejde. Pokud máte o koledování zájem, kontaktujte koordinátora TKS – Alinu Humel na tel. čísle 605 205 638 nebo na e-mail.: alina.humel@ceskytesin.charita.cz. Ať už sbírka proběhne podle jakéhokoliv scénáře, její poselství zůstane: "Sbírka pomůže potřebným lidem, přičemž každá koruna může tuto pomoc přinést." Letošní koledování proběhne od 1. 1. - 24. 1. 2021


Sdílet článek