Aktuality

Informujeme z dění v obci

(AKTUALIZOVÁNO) Ve Stonavě dochází ke změně režimu svozu bioodpadu

6. května 2021

Zájem o hnědé kontejnery převýšil nabídku. V současné době již nejsou k dispozici. Obec objedná další.Informace k novému režimu svozu bioodpadu 

Vážení občané,

Stonava patří k jedné z posledních obcí, která umožňuje ukládání bioodpadu, především pokosené trávy, do černých igelitových pytlů. Je to způsob zastaralý a silně nehygienický. V pytlech dochází k fermentování odpadu a jeho rozkládání, jehož doprovodným jevem je nejen nepříjemný zápach, ale také kvasné tekuté látky. Při manipulaci s pytli dochází k zamořování těmito látkami ploch před domy, v samotném svozovém autě a pro svozovou četu se manipulace ze zdravotního hlediska stává nesnesitelnou. Navíc pytle jsou enormně těžké a ruční zvedání několika tun při každém svozu bioodpadu je proti bezpečnostním předpisům. Evidujeme, že u některých domů, přestože obec před časem umožnila nákup dotovaných kompostérů, se nachází velké množství pytlů s bioodpadem, se kterými je třeba při svozu nehygienicky manipulovat a jsou přetížené. 

Vzhledem k této situaci obec přijímá toto opatření:
Ve dnech 17.5. a 19.5.2021 (od 8.00 – 11.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.) si občané Stonavy na ukládání bioodpadu (trávy) mohou na Obecním úřadě u Bc. Jany Szczerbové bezplatně vyzvednout další hnědý kontejner, případně si další navíc koupit v síti prodejen. Při svozu pak počet těchto kontejnerů, se kterými bude manipulováno, není omezen.

Bioodpad (tráva) v igelitových černých pytlech bude svážen v počtu maximálně 2 pytlů od jednoho domu (zahrady), a to jen v případě, že budou naplněny všechny hnědé kontejnery, které k nemovitosti patří. 

Po obci, zejména u bytových domů, jsou rozmístěny hnědé kontejnery o obsahu 1100 l, které nejsou dostatečně využívány a doporučujeme je občanům rovněž využívat. Na sběrném místě bude vyčleněn velkokapacitní kontejner na bioodpad, kam si občané mohou odvážet přebytečný bioodpad, který jim vznikne navíc, sami. 

Tento svozový režim vejde v platnost ode dne 24.5.2021.

Děkujeme Vám za pochopení a součinnost při nové úpravě svozu bioodpadu.

Ing. Ondřej Feber, v.r.
starosta obce

videoreportáž: Stonavané mohou požádat o další biopopelnici zdarma

Sdílet článek