Aktuality

Informujeme z dění v obci

Radnice upřednostňuje bezhotovostní úhradu místních poplatků

26. ledna 2021

Žádáme občany, aby do 31. 3. 2021 uhradili místní poplatky za odpad, psa a poplatek za stočné.

Částky jsou stejné jako v minulém roce.

Vzhledem k současné situaci žádáme o bezhotovostní úhrady číslo účtu 1721600369/0800.

V nezbytných případech je možno uhradit hotově v pokladně obecního úřadu Stonava ve dnech:

pondělí      8.00 - 13.00 hod.
středa      12.00 - 17.00 hod.

Pro identifikaci platby uvádějte variabilní symbol, který je neměnný (stejný jako v minulém roce). V případě, že variabilní symbol občan nezná - kontaktujte p. Macoškovou: amacoskova@stonava.cz, tel. 597 602 066

Sdílet článek