Aktuality

Informujeme z dění v obci

Pandemie uspíšila generální rekonstrukci školního komplexu

4. června 2020

Skončila generální rekonstrukce komplexu historických budov ZŠ Stonava v části obce Holkovice. Paradoxně ji uspíšily vládní opatření, kdy stavaři mohli v prázdných objektech pracovat rychleji, než kdyby zde pobývaly děti. Hlavní školní budova je z roku 1900 a zásadní investice potřebovala jako sůl.

“Mám velkou radost, že ke 120. výročí od chvíle, kdy naši předkové sami vybudovali tuto školu v naší obci, ji můžeme předat v bezvadném stavu k užívání dalším generacím. Celý soubor budov, kam patří i mateřinka, kuchyně a tělocvična, jsme zateplili a zhotovili novou fasádu. Vyměnili jsme všechny krovy a střešní krytinu. Součástí dodávky je také instalace klimatizační techniky, úpravy interiérů a modernizace vybavení školní kuchyně. To vše přináší větší komfort žákům i personálu, stejně jako úspornější provoz,“ uvedl starosta Stonavy Ondřej Feber.

Investice přišla na cca 20 milionů korun, přispěl na ni také Moravskoslezský kraj. „Kraj obci Stonava na tuto velkou rekonstrukci přispěl sedmi miliony korun. Je důležité, aby se lidem dobře žilo nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích. Proto se snažíme prostředky směřovat i na projekty, které v obcích zlepšují infrastrukturu a tím i životní úroveň,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Práce trvaly od loňského roku a ještě nekončí, co se týče venkovních úprav, která však už nebrání provozu. Starosta Feber doplnil, že školní komplex slouží k výuce předškoláků a žáků s polským vyučovacím jazykem a žáků stonavské pobočky Základní umělecké školy v Karviné. Ve školní tělocvičně se scházejí také příznivci volnočasových aktivit. Po vybudování nové mateřské školy v části Dolany a modernizaci původní mateřinky je to další úspěšná investice do zdejšího školství. Obec nyní připravuje rekonstrukci historicky ve Stonavě nejstarší školy v části Hořany, která byla postavena v roce 1853 a je vzhledem ke svému stáří a důlním škodám v havarijním stavu. Vyučují se v ní děti prvního stupně české částí stonavské školy.

Věřím, že kvalitní školství je důležité zvláště pro malou obec, aby rodiče nemuseli své ratolesti dovážet jinam, aby i zde, na vesnici, měli zájemci možnost vzdělávat se v ZUŠ, navštěvovat kroužky. Věřím, také, že učení v moderně vybavených třídách a s odpovídající technikou, jakou jsou interaktivní tabule, počítačové učebny apod., děti a mládež více baví,“ doplnil Feber.

Sdílet článek