Aktuality

Informujeme z dění v obci

Nebezpečí požárů v domácnostech aneb aby doma nehořelo

24. dubna 2023

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí mimo jiné i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. Argumenty typu „Bydlím tady 20 let a žádný požár jsem tu nezažil.“ a „Dělám to tak odjakživa a nikdy se mi nic nestalo.“, nejsou zárukou toho, že k požáru nemůže dojít. V domácnostech se nachází spousta předmětů, které obsahují hořlavé látky (pohovky, nábytek aj.) a velké množství elektrických spotřebičů (mobily, televize, počítače aj.), které mohou přispívat ke vzniku či šíření případného požáru.

Jedním z nejrizikovějších míst v naší domácnosti je kuchyň. Nachází se v ní velké množství různých spotřebičů, jež běžně používáme, a které jsou potenciální příčinou vzniku požárů. Zejména pokud tyto spotřebiče necháme bez dozoru či nedodržujeme bezpečnostní pokyny a návody. V žádném případě bychom neměli ponechávat bez dozoru vařící se jídlo na sporáku, toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce aj. a také umísťovat hořlavé předměty v bezprostřední blízkosti otevřeného ohně nebo horkého povrchu. Velké množství požárů v domácnostech souvisí právě s vařením, kdy často zapomeneme, že jsme na sporáku nechali vařit jídlo, a ponecháme kuchyň bez dozoru.

V dalších místnostech naší domácnosti (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj aj.) bychom neměli umisťovat zapálené svíčky na hořlavý podklad a nechávat je bez dozoru. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů či jiných nádob dbejme na jejich dokonalé uhašení. Pozor bychom si měli dát rovněž na dodržování bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů, například při ustavování nábytku nebo sušení oděvů. Působením tepla může dojít k jejich vznícení.

Další místem, kde může také docházet ke vzniku požáru, jsou balkony a lodžie, zejména pokud jsou na nich skladovány hořlavé materiály. Mysleme na to, že balkon nebo lodžie není skladiště, tento prostor není určen k odkládání nepotřebných věcí z naší domácnosti. Nedopalek, který může zabloudit na balkon či lodžii z patra nad vámi, nebo odpálená zábavná pyrotechnika, mohou rovněž způsobit požár.

Nesmíme také zapomenout, že i za dveřmi našeho bytu, na společných chodbách, nám hrozí nebezpečí požárů v případě, že je zastavíme různými skříněmi, botníky, krabicemi apod. Je to inspirace pro vandaly a nudící se děti.

Je potřeba si uvědomit, že požáry v domácnostech si každý rok vyžádají desítky mrtvých, stovky zraněných a milionové škody na majetku.

Nezapomeňte prosím, že i z Vaší domácnosti se může stát v okamžiku zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, abyste se nestali obětí i Vy, záleží jenom na Vás!

Sdílet článek