Aktuality

Informujeme z dění v obci

Klimatické podmínky komplikují svoz odpad

11. února 2021

V souvislosti s velmi nepříznivými klimatickými podmínkami  dochází v některých oblastech obce k nepravidelnému svozu odpadu.

Obracíme se proto s prosbou na  občany o pochopení a shovívavost, zejména v hůře přístupných lokalitách může být četnost svozu těmito špatnými  povětrnostními vlivy snížena.

V případě delšího intervalu, kdy svoz nebyl proveden  volejte prosím na tel. č. 596 422 169 - Bc. Jana Szczerbová, DiS., která zajistí náhradní řešení.

Sdílet článek