Aktuality

Informujeme z dění v obci

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR

3. května 2023

Státní veterinární zpráva informuje obce

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
obracíme se na Vás v souvislosti se zjištěním hromadných úhynů volně žijících ptáků v blízkosti Vaší obce, u kterých byla laboratorně potvrzena nákaza vysoce patogenní aviární influeza (ptačí chřipka).

Dne 24.04.2023 byl ohlášen zvýšený úhyn racků chechtavých na břehu rybníku Skučák v katastru obce Rychvald (744441) a na Heřmanickém rybníce v katastrálním území Heřmanice (714691) v Ostravě.
Téhož dne Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) provedla na výše uvedených lokalitách veterinární kontroly, kdy byl potvrzen hromadný úhyn racků chechtavých. Byl proveden odběr vzorků a jejich zaslání do Státního veterinárního ústavu Olomouc. Dne 26.04.2023 KVS SVS pro MS kraj obdržela pozitivní výsledky vzorků z obou lokalit na aviární infuenzu. Následně byly vzorky přeposlány do národní referenční laboratoře pro aviární influenzu - Státního veterinárního ústavu Praha, kde byl potvrzen v obou případech vysoce patogenní virus aviární influenzy, subtyp H5N1.

Dne 25.04.2023 byl ohlášen úhyn racků chechtavých v oblasti rybníku Kozinec v katastru Doubrava u Orlové (631167). V této lokalitě nebyl odebrán vzorek uhynulých ptáků z důvodu blízkosti lokality k místům s potvrzenou nákazou. Předpokládá se, že i tito ptáci jsou pozitivní na aviární influenzu.

V souvislosti s výskytem této nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, jelikož v této oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje 2 zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen ,,chovaní ptáci“).

Žádáme o předání informace o výskytu vysoce patogenní avirání influenzy u volně žijících ptáků chovatelům chovaných ptáků ve Vaší obci. Chovatelům doporučujeme důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro MS kraj, tel. kontakt +420 596 781 910. Následně bude případ předán k řešení na pracoviště podle místa nálezu uhynulých ptáků.
Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro MS kraj, tel. kontakt + 420 596 781 910 a s uhynulými ptáky nemanipulovali.

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel

informační leták pro chovatele: Letak_-_Pozor_na_ptaci_chripku_s_QR_kodem.pdf


Sdílet článek