Aktuality

Informujeme z dění v obci

FÚ - daň z příjmů FO za rok 2021

20. ledna 2022

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz a  v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.  

Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu) bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021  vyplnit i podat  od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz cestou Finanční správa - Novinky.

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.

Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy.

Územní pracoviště FÚ                        
E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti Linky pro zodpovídání dotazů k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
ÚP Ostrava Ipodatelna3201@fs.mfcr.cz596 150 111
ÚP Ostrava IIpodatelna3202@fs.mfcr.cz596 705 111
ÚP Ostrava IIIpodatelna3203@fs.mfcr.cz596 905 111
ÚP v Opavěpodatelna3216@fs.mfcr.cz553 681 111
ÚP v Hlučíněpodatelna3211@fs.mfcr.cz595 021 111
ÚP v Bruntálepodatelna3205@fs.mfcr.cz554 792 111
ÚP v Krnověpodatelna3214@fs.mfcr.cz554 695 111
ÚP v Novém Jičíněpodatelna3215@fs.mfcr.cz556 788 111
ÚP v Kopřivnicipodatelna3213@fs.mfcr.cz556 882 111
ÚP ve Frýdku-Místkupodatelna3207@fs.mfcr.cz558 605 111
ÚP v Třincipodatelna3218@fs.mfcr.cz558 382 111
ÚP v Karvinépodatelna3212@fs.mfcr.cz596 304 111
ÚP v Havířověpodatelna3210@fs.mfcr.cz596 495 111
Finanční úřad- sídlopodatelna3200@fs.mfcr.cz596 651 111


Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.

Sdílet článek