Události

Co se u nás děje

Hromadné očkování psů proti vzteklině 2022

23. května 2022
Stonava

Očkování psů proti vzteklině

Podle zákona o veterinární péči bude provedeno očkování psů proti  vzteklině – starších 3 měsíců.
Komora veterinárních lékařů okresu Karviná dává tímto na vědomí, že povinnost vakcinace psů proti vzteklině se počínaje rokem 1993 provádí za úplatu. Poplatek bude účtován ve výši 180 Kč + průkazka. Výše úhrady záleží na ceně vakcíny.
Na základě novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020, očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, popřípadě označen číselným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Prosíme majitele psů o dodržování platných zákonných povinností.
Pes přivedený k očkování musí být opatřen ochranným náhubkem proti pokousaní a musí být předveden osobou fyzicky způsobilou (nikoliv dítě), k zajištění potřebné fixace zvířete při očkování.

Očkování psů v naší obci se uskuteční
v pondělí 23.05.2022
od 14.30 – 15.00 hodin na nádvoří Obecního úřadu ve Stonavě,
od 16.00 – 16.15 hodin u Požární zbrojnice v osadě Nový Svět.

NEZAPOMEŇTE očkovací průkaz psa ! 

Sdílet