Zastupitelstvo obce

starosta obce:
Ing. Ondřej Feber (ANO 2011)

místostarosta obce:
Tomáš Wawrzyk (ANO 2011)

členové zastupitelstva:
Mgr. Zdeněk Lusk (ANO 2011)
MUDr. Helena Bednářová (ANO 2011)
Ing. Jolanta Jelenová (ANO 2011)
Ing. Tomáš Bařák (KDU-ČSL)
Ing. Marián Bőhm (Občané pro Stonavu)