VOLBY EU 2019VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI STONAVAPŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA

Občané Stonavy, kteří ze závažných důvodů (zejména zdravotních) se nemohou dostavit do volební místnosti a požadují návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, mohou svůj požadavek nahlásit osobně na OÚ ve Stonavě v přízemí dveře č.1 nebo telefonicky na čísle 597 602 069 u p. Poledníkové.

Volby do Evropského parlamentu - oznámení o době a místě konání voleb
(vyvěšeno: 6. května 2019)

Volby do Evropského parlamentu - způsob hlasování v jazycích národnostních menšin
(vyvěšeno:  23. dubna 2019)

Žádost o vydání voličského průkazu (pdf)
Žádost o vydání voličského průkazu (docx)

Informace pro občany JINÝCH STÁTŮ Evropské unie o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ve dnech 24. a 25.5. 2019 (pdf)


Volby do Evropského parlamentu - první zasedání okrskové volební komise (pdf)
(vyvěšeno:  16. dubna 2019)

Volby do Evropského parlamentu - zapisovatelka (pdf)
(vyvěšeno:  12. dubna 2019)

Volby do Evropského parlamentu - volební okrsek (pdf)
(vyvěšeno:  5. dubna 2019)

Volby do Evropského parlamentu - min. počet členů okrskové volební komise (pdf)
(vyvěšeno:  25. března 2019)