Výběrové řízení | archiv 2015

"Ozdravné pobyty"
zveřejněno 5. 3. 2015
převedeno do archivu 18. 3. 2015
    výzva k podání nabídky

 
"Výměna střešních oken a střešní krytiny"
zveřejněno 1. 4. 2015
převedeno do archivu 9. 4. 2015
    výzva k podání nabídky

 
"Modernizace minigolfového hřiště v obci Stonava"
zveřejněno 5. 5. 2015
převedeno do archivu 29. 5. 2015
    Výzva k podání nabídky
   
Zadávací dokumentace
    příloha čís. 1 - Krycí list nabídky
    příloha čís. 2 - Výkaz výměr
                            - PD - minigolf
    příloha čís. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
    příloha čís. 4 - Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50
    příloha čís. 5 - Čestné prohlášení dodavatele dle § 68
    příloha čís. 6 - Seznam subdodavatelů
    příloha čís. 7 - Návrh Smlouvy o dílo

 
"Revitalizace zázemí oddílu kopané v obci Stonava"
zveřejněno 12. 5. 2015
převedeno do archivu 29. 5. 2015
    Výzva k podání nabídky
    Zadávací dokumentace
    Příloha čís. 1 - Krycí list nabídky
    Příloha čís. 2 - Výkazy výměr
                             - Zprávy.rar
                             - PD 1
                             - PD 2
                             - PD 3
    Příloha čís. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
    Příloha čís. 4 - Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti podle § 50
    Příloha čís. 5 - Čestné prohlášení dodavatele dle § 68
    Příloha čís. 6 - Seznam subdodavatelů
    Příloha čís. 7 - Návrh Smlouvy o dílo

 
"Snížení energetické náročnosti a využití OZE v objektu MŠ ve Stonavě"
zveřejněno 3. 6. 2015
převedeno do archivu 19. 6. 2015
    Výzva k podání nabídky
    Zadávací dokumentace
    Příloha čís. 1 - Krycí list nabídky
    Příloha čís. 2 - Projektová dokumentace + výkaz výměr
    Příloha čís. 3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
    Příloha čís. 4 -  Čestné prohlášení dodavatele podle § 50
    Příloha čís. 5 -  Čestné prohlášení dodavatele podle § 68
    Příloha čís. 6 - Seznam subdodavatelů)
    Příloha čís. 7 - Návrh smlouvy o dílo

 

"Dodávka svítidel s LED diodami"
zveřejněno 26. 8. 2015
převedeno do archivu 9. 9. 2015
    výzva k podání nabídky

 
"Odkanalizování ZŠ Stonava
zveřejněno 27. 8. 2015
převedeno do archivu 9. 9. 2015
    výzva k podání nabídky

 
"Bytový dům na pozemku par. čís. 301/1 kat. úz. Stonava - PD"
zveřejněno 10. 11. 2015
převedeno do archivu 19. 11. 2015
    výzva k podání nabídky

 
"Parkové úpravy v okolí Hubertovy kapličky"
zveřejněno 30. 12. 2015
převedeno do archivu 11. 1. 2016
    oznámení
    výzva k podání nabídky