Spolková činnost | PZKO

Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového ve Stonavě byla založena 23.11.1947. První ustavující schůze se konala v dělnickém domě, kde bylo sídlo spolku do 1.4.1949. Místní národní výbor ve Stonavě předal právo hospodaření a využívání Společenského domu místní skupině PZKO. Jeho výbor přejmenoval Společenský dům (předtím katolický dům) na Dům PZKO, který byl pak majetkem MNV. Výbor místní skupiny PZKO spolu s dalšími členy svépomocí postavil v akci Z u Domu PZKO nové jeviště. To dalo možnost vzniku řady kulturních akcí všech společenských organizací.
V roce 1960 byly provedeny různé opravy v Domě PZKO, ale až v roce 1997 se začalo s generální opravou a modernizací. U příležitosti znovuotevření rekonstruovaného Domu PZKO ve Stonavě se konala dne 16.května 1999 slavnostní inaugurační akademie, ve které vystoupily se svým programem děti z místních škol a různé soubory. Od začátku vzniku pobočky PZKO ve Stonavě tu byl amatérský divadelní soubor, který byl aktivní až do roku 1968 a obohatil kulturní život obce.