Projekt 2012-2013 | VyhodnoceníVYHODNOCENÍ

    Slavnostní zakončení projektu "DVA STÁTY - SPOLEČNÝ CÍL" se uskutečnilo ve čtvrtek 13.června 2013, tentokrát pouze ve Stonavě.
    Vyhodnocení proběhlo ve dvou částech. Nejdříve pro žáky 2.stupně ZŠ Stonava. Při prezentaci projektu žáci s učiteli společně zavzpomínali na akce projektu, uskutečněné v tomto školním roce. Toto vyhodnocení bylo zakončeno společným slavnostním obědem.
    Následně se uskutečnilo vyhodnocení pro učitele obou stupňů stonavské ZŠ, správní zaměstnance, hosty z Marklowic, zastupitele obce Stonava a další hosty. S využitím interaktivní tabule byla předvedena prezentace projektu. Jednotlivé akce projektu představili učitelé. Ředitel stonavské školy poděkoval stonavským učitelům za jejich práci na projektu, paní ředitelce a učitelům partnerské školy za spolupráci při realizaci jednotlivých akcí projektu.
    Všichni zúčastnění dostali propagační brožuru ve formě kalendáře - obrazovou a textovou dokumentaci projektu. Následoval přesun do PZKO, kde se již diskutovalo při občerstvení.


    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA