Projekt 2012-2013 | Matematicko - jazyková soutěžMATEMATICKO - JAZYKOVÁ SOUTĚŽ

    Nově naši žáci změřili své síly na poli vědomostním v matematicko-jazykové soutěži. V pondělí 18. března 2013 se sešli naši a marklowičtí žáci u nás ve Stonavě, aby předvedli své logické myšlení, vědomosti a dovednosti v matematice, anglickém a německém jazyce.
    Nejdříve probíhalo klání v matematice. Deset našich a deset marklowických studentů řešilo deset příkladů. Časový limit byl 45 minut. Po krátké přestávce následovaly soutěže jazykové. Byly pojaty jako "jazyk hrou". Soutěžilo se ve dvojicích - pět dvojic našich a pět marklowických. Soutěžící plnili úkoly na deseti stanovištích. Prokazovali znalosti z gramatiky, konverzace i reálií. Za splněné úkoly získávali body. Nejdříve proběhla angličtina. Němčina probíhala obdobně, pouze na úrovni začátečníků.
    Na závěr bylo vyhodnocení soutěží. Nejúspěšnějším matematikem se stal student marklowického gymnázia. Na druhém a třetím místě se umístili naši žáci. V anglickém jazyce  bodovali naši žáci, v německém jazyce zvítězili naši, ale marklowičtí obsadili druhé a třetí místo.
    Žáci ukázali velmi dobrou, srovnatelnou úroveň znalostí. Soutěže je nadchly, k úkolům přistupovali svědomitě a s elánem. Celá akce byla velmi pečlivě připravená. Poděkování patří organizátorům.


    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA