Projekt 2012-2013DVA STÁTY - SPOLEČNÝ CÍL

      Pod tímto heslem probihá od září 2012 do června 2013 realizace projektu s Gymnáziem Marklowice v rámci "Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika pro realizaci mikroprojektů".
 Zaregistrován: 21.9.2012
 Rozpočet projektu: 15 725,10 Euro
 Statutární zástupce žadatele: Mgr. Zdeněk Lusk
 Koordinátor projektu: Ing. Vladimír Klimeš

Akce organizované v rámci projektu

 1.
 Rajd Marklowice   
 25.září 2012, Marklowice
 2.
 Fotbalový turnaj 18.října 2012, Marklowice
 3.
 Evropský den 9.listopadu 2012, Marklowice
 4.
 Setkání u stromečku 13.prosince 2012, Marklowice
 5.
 Seminář pedagogů leden 2013, Marklowice
 6.
 Soutěž v interaktivním tanci leden 2013, Stonava
 7.
 Basketbal s učiteli únor 2013, Stonava - Marklowice - Stonava
 8.
 Velikonoční tradice březen 2013, Stonava
 9.
 Matematicko - jazyková soutěž
 březen 2013, Stonava
 10.
 Volejbal s učiteli duben 2013, Stonava
 11.
 Atletická olympiáda květen 2013, Stonava
 12.
 Veselé soupeření květen 2013, Stonava
 13.
 Vyhodnocení červen 2013, Stonava

              webové stránky partnerské školy v Marklowicích