Projekt 2011-2012 | Zakončení projektuZAKONČENÍ PROJEKTU

    Slavnostní zakončení projektu "Společně v Evropě" se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května 2012 v Marklowicích, následně v pátek 18. května 2012 ve Stonavě.
    Na Gymnáziu v Marklowicích se studenti a pedagogové, pozvaní hosté - zástupci obou obcí sešli na slavnostním vyhodnocení v aule. Všichni zhlédli prezentaci, která byla doprovázena kulturními vystoupeními studentů gymnázia. Následovala neformální diskuse hostů při občerstvení.
    Ve Stonavě proběhlo vyhodnocení ve dvou částech. Nejdříve pro žáky 2. stupně ZŠ Stonava, poté pro učitelé obou stupňů, správní zaměstnance, hosty z Marklowic, zastupitele obce Stonava a další hosty. S využitím interaktivní tabule byla předvedena prezentace projektu. Jednotlivé akce projektu představili žáci. Komentáře si připravili pod vedením vyučujících. Pan ředitel poděkoval učitelům za jejich práci na projektu a předal malé dárečky. Všichni zúčastnění dostali upomínkový kalendář  - obrazovou a textovou dokumentaci projektu. Následoval přesun do PZKO, kde se již diskutovalo při občerstvení.


    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA