Projekt 2011-2012 | Sportovní denSPORTOVNÍ DEN

    Dne 12.března 2012 se uskutečnila další akce projektu SPOLEČNĚ V EVROPĚ s názvem SPORTOVNÍ DEN.
Setkání se uskutečnilo ve stonavské sportovní hale za účasti chlapeckých a dívčích družstev ze ZŠ Stonava, Gymnázia Marklowice a ZŠ Albrechtice. 
    Soutěžilo se tentokrát ve florbalu. Hrálo se systémem každý s každým, jednotlivá utkání  vždy 2 x 10 minut, střídavě utkání děvčat a následně chlapců.
    Nešlo jen o měření sil po stránce sportovní, neméně důležitá byla i společenská stránka  tohoto setkání. Po vystoupení stonavských mažoretek zahájil vlastní  turnaj starosta obce ing. Feber. V programu dále vystoupily také roztleskávačky. Stonavské a marklowické družstva přišli nebo přijeli povzbudit jejich spolužáci. Všichni vystupující a jejich pedagogický doprovod obdrželi v průběhu dne občerstvení.
    V kategorii děvčat zvítězilo suverénně družstvo marklowických děvčat. Přesto, že se florbalu pravidelně nevěnují, dokázaly se prosadit svou houževnatostí, důrazem, rychlostí a cílevědomostí. Na druhém místě skončila stonavská děvčata a na třetím místě děvčata z Albrechtic.
    Turnaj chlapců byl velice vyrovnaný, každé družstvo vybojovalo jedno vítězství a mělo jedno prohrané utkání. Pořadí muselo určit skóre z jednotlivých utkání. Zde bylo nejlepší družstvo albrechtických chlapců, na druhém místě skončili marklowičtí a na třetím chlapci ze Stonavy.
    Turnaj byl zdařilou akcí, navazující na sportovní akce z minulých let v předcházejících projektech, které se staly pravidelnou součástí setkávání žáků škol.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA