Projekt 2011-2012 | Plavecká soutěž městPLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST

    Novou sportovní akcí v projektech mezi našimi partnerskými školami byla společná účast ZŠ Stonava a Gymnázia Marklowice v plavecké soutěži měst. Této soutěže se žáci ZŠ Stonava pravidelně zúčastňují od roku 2004, letos poprvé s marklowickými studenty.
    Vlastní soutěži předcházel společný trénink v pondělí 26.září, kdy jsme měli karvinský bazén k dispozici od 9.30 do 11.30 hodin. Po rozplavání si zkusili všichni chlapci zaplavat 100 metrů libovolným způsobem tak, aby si zkusili podmínky plavecké soutěže. Děvčata plavala z časových důvodů 50 metrů. Po skončení této části si dobrovolníci vyzkoušeli plavání pod vodou - chlapci i děvčata.
    Vlastní plavecká soutěž se uskutečnila ve středu 5.října. Kromě žáků ze Stonavy a studentů z Marklowic se soutěže zúčastnili také 4 učitelé z těchto škol. Z chlapců byl nejlepší Remigiusz Wierzgoň v čase 1:21 minut, z děvčat Ania Wróbel za 1:50 minut, oba z Marklowic.
    Po skončení soutěže následovalo vyhodnocení akce a společné občerstvení. Všichni zúčastnění obdrželi diplomy s dosaženým časem. Svými výkony přispěli k zisku 2.místa pro město Karviná v soutěži měst s počtem nad 50 tisíc obyvatel za Českými Budějovicemi.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA