Projekt 2011-2012SPOLEČNĚ V EVROPĚ

      Pod tímto heslem probíhá od září 2011 do května 2012 realizace projektu s Gymnáziem v Marklowicích v rámci "Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika pro realizaci mikroprojektů".

 Zaregistrován: 21.9.2011
 Rozpočet projektu: 20 131,31  Euro
 Statutární zástupce žadatele: Mgr. Zdeněk Lusk
 Koordinátor projektu: Ing. Vladimír Klimeš

Akce organizované v rámci projektu

 1.
 Biwak v Czyźowicach 29.září 2011
 2.
 Plavecká soutěž měst trénink 26.září, soutěž 5.10.2011
 3.
 Keramické dílny říjen, listopad 2011 - 2 setkání
 4.
 Festival slezsko - těšínské kultury 4.listopadu 2011
 5.
 Tradice andrzejkové listopad 2011
 6.
 Mikulášské setkání prosinec 2011
 7.
 Společný lyžařský kurs 23.- 28.ledna 2012
 8.
 Sportovní den březen 2012
 9.
 Divadelní představení
 28.duben 2012
 10.
 Zakončení projektu květen 2012, Marklowice, Stonava

              webové stránky partnerské školy v Marklowicích