Projekt 2010 | Ukončení projektuSLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU

    Zakončení projektu se uskutečnilo ve dvou termínech - 12.listopadu v Marklowicích a 19.listopadu ve Stonavě. Hlavní část v Marklowicích proběhla tradičně v aule marklowického gymnázia. Ve Stonavě se uskutečnilo vyhodnocení projektu napřed s žáky 2. stupně, kteří se projektu zúčastnili. Poté proběhlo slavnostní vyhodnocení za účasti pedagogů a hostů z Marklowic i ze Stonavy, představitelů obou obcí a dalších pozvaných hostů. Další část ukončení projektu proběhla v Domě PZKO.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA