Projekt 2010 | Stáž učitelůSTÁŽ  UČITELŮ

    Novinkou tohoto projektu byla akce Stáž učitelů. Jejím cílem bylo lépe pochopit filozofii výuky a pedagogické činnosti v partnerské škole, všímali jsme si odlišností, zajímaly nás novinky, příklady dobré praxe.
    V první části  byly dvě tříčlenné skupiny stonavských  učitelů  na stáži v  marklowickém gymnáziu v termínech 6.-8.10. a 13.-15.10.2010. Ve druhé naopak dvě skupiny marklowických učitelů v termínech 20.-22.10. a 3.-5.11.2010 ve stonavské základní škole. 
Zaměřili jsme se na pozorování života školy, podívali jsme  se do hodin, získávali jsme informace z rozhovorů s kolegy z partnerské školy. Nevynechali jsme ani odpolední akce a posezení s polskými partnery.
    Každá skupina zúčastněných učitelů zpracovala své poznatky. Akce  byla velice užitečná a splnila naše očekávání.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA