Projekt 2010 | Kulturní dny MarklowicKULTURNÍ  DNY  MARKLOWIC

    Dne 2. června 2010 se uskutečnily v Polsku tradiční Dny Marklowic. Při této příležitosti učitelé a studenti Gymnázia Marklowice připravili kulturní pásmo hudebních, tanečních a  dramatických vystoupení. Toto pásmo zhlédlo asi 340 diváků z Marklowic. Žáci a učitelé obou stupňů ZŠ ve Stonavě se zúčastnili této akce jako hosté. Při vstupu všechny vítal dechový orchestr. Po slavnostním zahájení paní ředitelkou a starostou obce Marklowice již následovala vlastní vystoupení. Na pódiu se prolínala vystoupení menších dětí  a studentů . Menší předvedli např. taneček malých pirátů, včeliček, žabek. Studenti gymnázia se pochlubili vystoupeními mažoretek, roztleskávaček,  ukázkami společenských tanců. Zaujalo vystoupení pěveckého sboru, který zazpíval písně připravené k nahrávání CD z Hudebních dílen - další akce projektu.Velký potlesk sklidilo akrobatické vystoupení chlapců a děvčat gymnázia. Po zhlédnutí kulturního pásma se sešli marklowičtí se stonavskými na malém občerstvení. Následovalo rozloučení a odjezd domů.
    Akce přispěla k poznání kulturního a společenského života našich partnerů.
    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA