Projekt 2010 | Divadelní představeníDIVADELNÍ   PŘEDSTAVENÍ

     Žáci a učitelé ze Stonavy připravili školní divadelní představení klasické ruské pohádky Mrazík. Školní divadlo má u nás  svou tradici. Příprava probíhala již od ledna. V literárním kroužku pod vedením paní učitelky Závacké a Heimerové se nacvičovala dramatizace, do které bylo zapojeno 25 žáků.  Paní učitelka Hanzalová s výtvarným kroužkem - žáky 1.stupně  vyráběla kulisy. Jednotlivé třídy 1.stupně se svými učitelkami nacvičovaly taneční vystoupení k pohádce. Celkem se zapojilo 69 dětí. Také žáci 8. a 9. třídy s paní učitelkou Juráskovou vyráběli rekvizity. Vlastní realizace pohádky vyvrcholila v týdnu od 17. do 22.května 2010.
V pondělí 17.května zcela zkomplikovaly  situaci nečekané povodně, které zasáhly i Karvinou, odkud dojíždí někteří naši žáci. Díky zodpovědnosti všech zainteresovaných se podařilo nácvik úspěšně dokončit a pouze s jedinou změnou při vlastní realizaci se uskutečnila všechna plánovaná představení. Ve čtvrtek 20.května se uskutečnila dvě představení pro žáky ze ZŠ Albrechtice, ZŠ Horní Suchá a ZŠ Cihelní z Karviné, což bylo dohromady 420 žáků. Představení v pátek 21.května bylo pro stonavská školská zařízení, tj. pro žáky  2.stupně, kteří se na představení nepodíleli, MŠ,  ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem a pro hosty (studenty a pedagogický doprovod z Marklowic), kterých bylo 100.
Pro širokou stonavskou veřejnost a pozvané hosty se představení uskutečnilo v sobotu 22.května 2010. Přes nepřízeň počasí se sešlo v sále PZKO 250  diváků. Nádherné kulisy paní učitelky Hanzalové, taneční vystoupení a kostýmy žáků 1.stupně a nezapomenutelné repliky vtáhly do pohádky všechny přítomné.
     Divadelní představení přispělo  k poznání kulturních tradic,obohatilo společenský život.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA 

    ZKRÁCENÝ ZÁZNAM Z VYSTOUPENÍ - TV POLAR STONAVA