Projekt 2010 | Den plný herDEN  PLNÝ  HER

    Tato organizačně náročná akce se uskutečnila v závěru školního roku dne 22.června 2010 v prostorách sportovní haly, tělocvičny a v případě stolního tenisu v prostorách horních chodeb budovy gymnázia v Marklowicích. Účastníci byli rozděleni na kategorie jako v atletických soutěžích:

     Mladší dívky       1.9.-31.12.1996, 1997, 1998
     Mladší chlapci    1.9.-31.12.1996, 1997, 1998
     Starší dívky        1994, 1995, 1.1.-31.8.1996
     Starší chlapci     1994, 1995, 1.1.-31.8.1996

    Během dne postupně proběhly soutěže ve florbale, přehazované, smíšených družstev v přehazované, smíšených družstev ve volejbale. Časově nejnáročnější byla soutěž ve stolním tenisu, probíhající ve všech kategoriích. Jako soutěžící nebo pomocníci, případně diváci se zúčastnili všichni přítomní studenti z Marklowic a  žáci 2.stupně ze Stonavy pod vedením svých učitelů.
    V soutěži byli proti loňskému roku podstatně úspěšnější studenti z Marklowic. Stonavským žákům se podařilo zvítězit pouze v soutěži ve florbalu. Dílčích úspěchů dosáhli ve stolním tenisu.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA