Projekt 2010 | Atletický čtyřbojATLETICKÝ  ČTYŘBOJ

      Počasí nám nepřálo, a tak místo původního 1.června byl určen náhradní termín 10.červen 2010. Akce proběhla v prostorách atletického areálu u sportovní haly. Jako soutěžící, pomocníci u jednotlivých disciplín, případně diváci se zúčastnilo 50 žáků ze Stonavy a 40 studentů z Marklowic. Aktivní účastníci byli rozděleni do čtyř skupin:
    Mladší dívky       1.9.-31.12.1996, 1997, 1998
    Mladší chlapci    1.9.-31.12.1996, 1997, 1998
    Starší dívky        1994, 1995, 1.1.-31.8.1996
    Starší chlapci     1994, 1995, 1.1.-31.8.1996
   
    Účastníky atletického čtyřboje čekaly tyto čtyři atletické disciplíny:
1.    Krátký běh - všechny kategorie 60 metrů
2.    Skok daleký - všechny kategorie
3.    Hod kriketovým míčkem (mladší kategorie), vrh koulí (starší kategorie)
4.    Dlouhý běh
            - Mladší žákyně 600 metrů
            - Mladší žáci 800 metrů
            - Starší žákyně 800 metrů
            . Starší žáci 1000 metrů

    Po skončení každé disciplíny byly závodníkům přiděleny body podle bodovacích tabulek. Vítězem v každé kategorii se stal účastník s nejvyšším dosaženým počtem bodů.
    V soutěži byli úspěšnější studenti a studentky z Marklowic, kteří zvítězili ve třech z uvedených čtyř kategorií. Pouze v kategorii starších žáků se podařilo zvítězit stonavským. Absolutním vítězem podle nejvyššího počtu získaných bodů podle bodovacích tabulek se stal Marek Matis.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA