Projekt 2010SPOLUPRÁCE  BEZ  HRANIC
      Pod tímto heslem probíhá od dubna do listopadu 2010 realizace projektu s Gymnáziem v Marklowicích v rámci "Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika pro realizaci mikroprojektů".

Rozpočet projektu:                      15 022,34  Euro
Statutární zástupce žadatele:      Mgr. Zdeněk Lusk
Koordinátor projektu:                   Ing. Vladimír Klimeš

Akce organizované v rámci projektu
1.   
Turnaj v košíkové                                         21.dubna 2010
2.    Hudební dílny                            26.4., 11.5., 25.5., 8.6.2010
3.    Divadelní představení                              21.-22.květen 2010
4.    Atletický čtyřboj                                           10.června 2010
5.    Kulturní dny Marklowic                                    2.června 2010
6.    Den plný her                                                 22.června 2010
7.    Setkání na horách                                            22.září 2010
8.    Stáž učitelů            Stonava - Marklowice      6. - 8.října 2010
                                                                     13 .- 15.října 2010
                                    Marklowice - Stonava   20. - 22.října 2010
                                                                       3. - 5.listop. 2010
9.    Slavnostní ukončení projektu - Marklowice   12.listopadu 2010
                                                  -  Stonava       19.listopadu 2010

                                                                                                                                       

webové stránky partnerské školy v Marklowicích