Projekt 2009 | Výměnný pobytMarklowice-Stonava. Vždy společně.       CZ.3.22/3.3.05/08.00822

VÝMĚNNNÝ TŘÍDENNÍ POBYT DĚTÍ

     Jednalo se o akci zcela novou.  Organizovala ji ZŠ Stonava společně s Gymnáziem Marklowice.

     V rámci této akce  absolvovalo 12 žáků 2.stupně ZŠ Stonava se dvěma učitelkami ve dnech 9.-11.9.2009 třídenní pobyt v Marklowicích včetně  ubytování. Na programu byla návštěva ukázkových hodin, zapojení českých žáků do běžné výuky gymnázia, vycházka do okolí, prohlídka historických památek, integrační výlet do Szymocic. Následovala exkurze v Katovicích na Slezské univerzitě na akci "Specifika světa fyziky" a společenské hry.  Důležitou složkou bylo ubytování českých dětí v rodinách polských studentů gymnázia. Celý pobyt byl velmi zdařilý, české děti uznale hovořily o ubytování v rodinách a péči, které se jim po tuto dobu dostalo.

     Na oplátku přijelo následně 12 studentů Gymnázia Marklowice se dvěma učitelkami ve dnech 16.-18.9.2009 do Stonavy. Byly pro ně zajištěny ukázkové hodiny, návštěva archeoparku a Rybího domu v Chotěbuzi, integrační výlet do Beskyd, hry v nové sportovní hale a čtyři pracovní "dílny". V těchto "dílnách" stonavští žáci a marklowičtí studenti vytvářeli společně česko-polský slovník, vyráběli plakát z exkurze v archeoparku v elektronické podobě, absolvovali zeměpisno-dějepisný kvíz a naučili se pracovat ve výtvarné dílně formou "decoupage 3 D". Polští studenti po návratu program pobytu a ubytování v rodinách chválili a byli rovněž velmi spokojeni.

     Tato zcela nová akce daleko předčila původní očekávání, byla velmi kladně přijata oběma stranami. Přinesla nové poznatky a informace nejen na úrovni žáků škol, ale také pedagogů a vedení škol. Na rozdíl od předešlých akcí zde navíc nešlo o převážně mimoškolní činnost žáků škol, ale týkala se toho hlavního, co ve škole probíhá - výuky, výchovy, vzájemného poznávání při práci a vzdělávání. Akce byla velmi cenným obohacením činnosti obou škol.