Projekt 2009 | Sportovní hry mládežeMarklowice-Stonava. Vždy společně.       CZ.3.22/3.3.05/08.00822

SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE

    
     Ve dnech 4.-5.června se uskutečnilo na nových stonavských sportovištích dvoudenní sportovní zápolení žáků stonavské školy a studentů z Marklowic. První den proběhla olympiáda na červeném tartanu atletického stadionu a druhý den soutěže v míčových hrách ve sportovní hale. Akce se zúčastnilo 60 žáků 2.stupně základní školy ze Stonavy a 70 studentů z Marklowic se svými učiteli.

    Pro soutěže v atletice byly určeny tyto disciplíny: běh na 60 metrů (všichni), 600 metrů mladší žákyně, 800 metrů mladší žáci, starší žákyně, 1000 metrů starší žáci, hod kriketovým míčkem - mladší kategorie, vrh koulí - starší kategorie, skok daleký a štafety 4x200 metrů - všechny kategorie. Přesto, že závodům příliš nepřálo počasí - bylo chladno a několikrát pršelo - měly závody potřebnou atmosféru a napětí. Předvedené výkony byly velmi dobré, v některých případech vynikající. K nim patřilo např. 7,3 v běhu na 60 m, 3:04 v běhu na 1000 m, 5,40 ve skoku do dálky nebo 11,92 ve vrhu koulí ve starších žácích a 7,44 na 60 m a 2:32 na 800 m v mladších žácích. Soutěž měla několik vrcholů, jedním z nich byl bezesporu štafetový běh starších žáků, což byl jediný štafetový závod kde vyhráli stonavští. Marklowičtí byli ale v atletice výrazně lepší. Jedinou kategorií, kde jim byli stonavští rovnocenným soupeřem byli starší žáci. Celkově získali studenti z Marklowic z 60 medailí 46 a stonavští žáci 14.

    Po skončení  prvního sportovního dne absolvovali marklowičtí exkurzi do zámku v Karviné a po večeři ještě přípravu na druhý den soutěží ve sportovní hale. Po jejich skončení marklowičtí nocovali v budově 2.stupně ZŠ Stonava.

    Druhý den ve sportovní hale, kde se uskutečnily soutěže ve florbale mladších žáků, dívek, basketbalu starších žáků, přehazované dívek a smíšených družstev a volejbale smíšených družstev, byly výsledky vyrovnané. Stonavští dominovali v basketbale, marklowičtí ve volejbale. Celkově dopadlo sportovní zápolení nerozhodně 3:3. 

    Sportovní dvoudenní klání bylo velmi zdařilé, prověřilo stonavská sportoviště, fyzickou zdatnost soutěžících obou škol,  organizační schopnosti  pořadatelské školy a přispělo ke zvýšení úrovně spolupráce mezi oběma školami. Oběma stranám, ať na úrovni žáků nebo učitelů, přineslo bohaté zážitky.