Projekt 2009 | Běh přátelstvíMarklowice-Stonava. Vždy společně.       CZ.3.22/3.3.05/08.00822

BĚH PŘÁTELSTVÍ

    
     Běh přátelství je tradiční akcí. Letos se ve středu 6.května uskutečnil již 32.ročník tohoto závodu za účasti 274 žáků ze škol ze Stonavy, Albrechtic, Horní Suché, Těrlicka, z českých i polských částí, gymnázia a základní školy z Marklowic. Učitelé ZŠ ve Stonavě tuto akci organizačně zajišťovali.

     Běželo se, tak jako v minulých letech, celkem 14 závodů. Žáci 1.stupně po ročnících, zvlášť dívky, zvlášť chlapci 10 závodů. Žáci 2.stupně v kategoriích 6.-7.třída a 8.-9.třída, rovněž zvlášť dívky a chlapci. Délka tratí je již léta ustálená, závodníci běží většinou 400 metrů, což představuje jeden okruh na trati,  chlapci 6.-7.třída a dívky 8.-9.třída 800 metrů, chlapci 8.-9.třída 1200 metrů. Na soutěž je třeba se na své škole kvalifikovat, každá škola může nominovat v mladších kategoriích pět závodníků, ve starších šest.

     Přesto, že letos závodům příliš nepřálo počasí, byla tato akce velmi zdařilá a patří k tradičním, velmi pěkným akcím, připomínajícím osvobození obce Stonava. Všichni závodníci dostávali letos kromě občerstvení také dres se symboly projektu, který zůstával v jejich vlastnictví. V tomto dresu závod běželi.

     Nejúspěšnější školou bylo letos Těrlicko se ziskem třinácti medailí, následovala H.Suchá s deseti medailemi, Stonava se sedmi medailemi a Albrechtice s Marklowicemi se šesti medailemi.