Projekt 2009

  Marklowice-Stonava. Vždy společně.       CZ.3.22/3.3.05/08.00822

MARKLOWICE - STONAVA.  VŽDY SPOLEČNĚ

      Pod tímto heslem probíhá od ledna 2009 realizace projektu s Gymnáziem v Marklowicích v rámci "Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika pro realizaci mikroprojektů".

Rozpočet projektu:                       20 607,12 Euro
Statutární zástupce žadatele:      Mgr. Zdeněk Lusk
Koordinátor projektu:                   Ing. Vladimír Klimeš

Akce, naplánované v rámci projektu:
1.   
Lyžařsko - bruslařský kurz ve Wisle                                   únor 2009
2.    Kulinářská setkání "Tajemství kuchyně polsko - české"       leden - červen 2009
3.    Akademie talentů                                                              duben 2009
4.    Běh přátelství                                                                    květen 2009
5.    Sportovní hry mládeže                                                        červen 2009
6.    Výměnný třídenní pobyt dětí                                                září 2009
7.    Zakončení projektu                                                            listopad 2009

webové stránky partnerské školy v Marklowicích