Organizační struktura

Organizační strukturu OÚ Stonava tvoří starosta, místostarosta, vedoucí zaměstanec, vedoucí jednotlivých odborů  a zaměstnanci OÚ.
 
Jsou zřízeny tyto odbory:

    - odbor stavební a dopravy
    - odbor sociální a správní
    - odbor finanční