Odpadové hospodářství

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE NA OBDOBÍ 2017 - 2021 - zde


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

TŘÍDĚNÍ POUŽITÝCH OLEJŮ A TUKŮ
S odvoláním na zák. č. 185/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů v obci Stonava, na sběrném místě, byly umístěny 3 modré nádoby (sudy), které slouží  k soustřeďování jedlých olejů a tuků.  Občan může použitý tuk nebo olej přinést v nádobě, kterou do příslušných sudů vyprázdní.

Upozorňujeme občany, aby do takto označených nádob nic jiného nevhazovali.


SBĚRNÉ MÍSTO
otevírací doba sběrného místa ve Stonavě:

Pondělí až pátek
08.00 - 16.00 hodin

Sobota
09.00 - 13.00 hodin

Neděle a státní svátky zavřeno
Kalendář svozu odpadu v roce 2020

 

  Svoz komunálního odpadu   Svoz bioodpadu

leden
14, 21, 28
  7

únor
11, 18, 25
  4

březen
10, 17, 24
  3,31

duben 7, 21
  14, 28

květen
5, 19
  12, 26

červen
2, 16, 30

9, 23

červenec
14, 28

7, 21

srpen
11, 25

4, 18

září
8, 22
  2, 15, 29

říjen
6, 20
  13, 27

listopad 3, 17
  10, 24

prosinec
1, 8, 22, 29,31

15

 

  Svoz žlutých pytlů (PET láhve)   Svoz modrých pytlů (papír)
leden 2, 30
  16
únor
27
  13

březen
26
  12

duben
23
  9

květen
21
  7

červen
18
  4

červenec
16
  2

srpen
13

27

září
10
  24

říjen 8
  22
listopad 5
  19
prosinec
3

17

 

  Svoz skleněných odpadů
  Svoz nebezpečného odpadu
leden 9
 
únor 6
 
březen 5
  7
duben
2, 30
 

květen
28
 

červen
25
  6

červenec
23
 

srpen
20
 

září
17
  5

říjen
15
 

listopad
12
 

prosinec
10

 5

TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům

08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"

09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"

10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko

11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J

11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"