Intervenčí centrum

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali s domácím násilím.
Je to mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském
soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.

Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení jejich
krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují
zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, respektují
rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto Intervenční centrum
v Havířově kontaktovat na adrese: 
Opletalova 4/607, Havířov ? Šumbark (vedle krytého bazénu),
Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, tel: 596 611 239, pohotovostní mobil 739 500 634.