Info dle zák.106/99 Sb. | žádosti o informace

ROK 2017

žádost o poskytnutí informace č.1

žádost o poskytnutí informace č.2

žádost o poskytnutí informace č.3

žádost o poskytnutí informace č.4

žádost o poskytnutí informace č.5

žádost o poskytnutí informace č.6

žádost o poskytnutí informace č.7

žádost o poskytnutí informace č.8


ROK 2016

žádost o poskytnutí informace č.1

žádost o poskytnutí informace č.2

žádost o poskytnutí informace č.3

žádost o poskytnutí informace č.4

žádost o poskytnutí informace č.5

žádost o poskytnutí informace č.6

žádost o poskytnutí informace č.7

žádost o poskytnutí informace č.8

žádost o poskytnutí informace č.9

žádost o poskytnutí informace č.10

žádost o poskytnutí informace č.11

žádost o poskytnutí informace č.12

___________________________________________________________________________

ROK 2015

 
Dne 12.1.2015 Business Media CZ s. r. o. požádalo o informace ohledně stavebních projektů a investičních plánů obce.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
 
ROK 2014
 
Dne 28.3.2014 Business Media CZ s. r. o. požádalo o zaslání investičních plánů obce a seznamu stavebních projektů.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
Dne 20.1.2014 p. Jan Przybyla požádal o informace ohledně chodníku PZKO - Dřevěník.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
2.1.2014 Bc. Martin Žebrok, předseda o. s. INFO Stonava požádal o zaslání kopií zápisů ze zasedání zastupitelů za r. 2013 ( ze dne 6.6., 27.6., 24.9., 26.11).
 
Žádosti  bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________

ROK 2013

 
Dne 19.11.2013 p. Pavel Beran  ze společnosti ARBOR servis s. r. o. požádal o informaci ohledně složení zastupitelstva, která měla být využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR.
 
Jmenovaný byl odkázán na internetové stránky obce Stonava.
___________________________________________________________________________
Dne 12.8.2013  požádal p. Miroslav Kolpák o informaci ohledně ovlivnění povrchu a povrchových objektů dobýváním.
 
Jelikož šlo o činnost, kterou provádí a měření zajišťuje OKD, a. s., Důl ČSM případně Důl Darkov, byl odkázán pisatel na tuto organizaci.
___________________________________________________________________________
Dne 8.8.2013 požádal JUDr. Lukáš Fencl o informaci, která se týká oblasti nakládání s komunálními odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
Dne 11.2.2013 Stonava INFO o. s požádalo o zaslání kopie výzvy týkající se veřejné zakázky ?Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy ve Stonavě?.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
Dne 6.2.2013 Business Media CZ s.r.o. požádalo o zaslání investičních plánů obce a projektů.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
Dne 6.2.2013 Stonava INFO o. s. požádalo o písemnou kopii seznamu vyřazeného a již prodaného majetku k 30.1.2013.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
ROK 2012

Dne 29.3 2012 Stonava INFO o. s.  (Miloslav Samiec) požádalo o kopie písemných výzev k veřejným zakázkám:
- "Modernizace a stavební úpravy budovy PZKO ve Stonavě - dodávka a instalace audiovizuální techniky",
- "Modernizace a stavební úpravy budovy PZKO ve Stonavě - dodávka stolů a sedacího nábytku".
 
Sdělena adresa firmy, která vyřizuje výběrová řízení.
___________________________________________________________________________

Dne 28.3.2012 Stonava INFO o. s.  (Miloslav Samiec) požádalo o kopie písemných výzev k veřejným zakázkám:
 
- "Rekonstrukce ZŠ Stonava - objekt čp. 51",
- "ČOV Stonava - Hořany  - oprava",
- "Ozdravný pobyt stonavských dětí 2012".
 
Žádosti bylo plně vyhověno.
___________________________________________________________________________
Dne 16.3.2012 Stonava INFO o. s.  (Miloslav Samiec) požádalo o výsledky výběrových řízení a složení výběrových komisí k veřejným zakázkám:
 
- "Rekonstrukce oplocení",
- "Rekonstrukce dětského hřiště vč. veřejného osvětlení".
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________


Dne 15.3.2012 Stonava INFO o. s.  (Miloslav Samiec) požádalo o kopii písemné výzvy k veřejné zakázce"Rekonstrukce domu čp. 495".
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________

Dne 15.3.2012  Stonava INFO o. s.  (Miloslav Samiec) požádalo o kopii písemné výzvy k   veřejné zakázce "Stavební úpravy ploch v okolí objektu radnice".
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
Dne 6.2.2012  Stonava INFO o. s.  (Miloslav Samiec) požádalo o kopii písemné výzvy k   veřejné zakázce "Bezpečnostní služby pro obec Stonava".
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________

Dne 9.1.2012 Stonava INFO o. s.  (Bc. Marcel Žebrok) požádalo o kopii dokumentů, které byly odeslány na Ministerstvo vnitra ČR v rámci kontroly samostatné působnosti obce Stonava.
 
Žádosti bylo vyhověno.
___________________________________________________________________________
ROK 2011

Dne 26.12.2011 Stonava INFO o.s.  (Miloslav Samiec) požádala o opis výzvy  veřejných zakázek na "Rekonstrukci dětského hřiště vč. veřejného osvětlení" a na "Rekonstrukci oplocení".
 

Žádosti bylo vyhověno.

___________________________________________________________________________
Dne 12.12.2011 INFO Stonava o. s. (Miloslav Samiec) požádolo o výsledky výběrových řízení na veřejné zakázky.

Žádosti bylo plně vyhověno.

___________________________________________________________________________
Dne 12.12.2011 INFO Stonava o. s. (Miloslav Samiec) žádá o poslední zápis jednání zastupitelstva obce.

Odkázán na internetové stránky obce, kde se zápis nachází.

___________________________________________________________________________
Dne 28.11.2011 Adéla Vincour Majętna požádala o inominátní smlouvu týkající se výstavby haly.

Žádosti bylo vyhověno.

___________________________________________________________________________
Dne 16.11.2011 požádal informaci ohledně rozpočtu PaedDr. Bohdan Suchanek.

Věc byla projednána a s postupem vyslovil jmenovaný souhlas.

___________________________________________________________________________
Dne 14.11.2011 INFO Stonava o. s. (Miloslav Samiec) požádalo o kopii schváleného rozpočtu obce na r. 2011 vč. podrobných informací o naplňování jednotlivých kapitol.

Žádosti bylo vyhověno.

___________________________________________________________________________
Dne 14.11.2011 INFO Stonava o. s. (Bc. Marcel Žebrok) podalo žádost o zaslání kopii platného jednacího řádu zastupitelstva obce Stonava.
 
Žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno. 

___________________________________________________________________________
Dne 14.11.2011 INFO Stonava o. s. (Bc. Marcel Žebrok) podalo žádost o zaslání platného územního plánu obce Stonava.

Informace byla vyřízena na webové stránky Moravskoslezského kraje.

___________________________________________________________________________
Dne 14.11.2011 INFO Stonava o. s. (Miloslav Samiec) podalo žádost o zaslání kopie zápisu z kontroly MV ČR.

Žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno.

___________________________________________________________________________
Dne 14.11.2011 INFO Stonava o.s. (Miloslav Samiec) podalo žádost o poskytnutí písemných výzev k veřeným zakázkám malého rozsahu.

Žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno.

___________________________________________________________________________
Dne 16.2.2011 požádal o informace Bc. Marcel Žebrok.  Požadoval předložení dohody č. 1/2011 zařazení rubání 40 601 do Rámcové dohody mezi obcí  Stonava    a Dolem Darkov a dodatek k Inominátní smlouvě.

Do těchto dokumentů je možno nahlédnout v úřední dny jak bylo písemně uvedeno dne 18.2.2011. Dodatek k Inominátní smlouvě obsahuje osobní údaje a bylo třeba učinit opatření k jejich ochraně v zájmu účastníků smlouvy.

___________________________________________________________________________
ROK 2010

Dne 16.12.2010 Jan Mach - Bc. Jan Mach podali žádost o informace a požadovali dotazník k diplomové práci.

Byli odkázáni na internetové stránky obce dne 22.12.2010.
___________________________________________________________________________
Dne 11.2.2010 firma Business Media cz  s. r. o. Praha  žádala  informace o investiční činnosti v obci.

Zodpovězeno e-mailem 18.2.2010.
___________________________________________________________________________