Dotované projekty | Rekonstrukce chodníků (IV)
Název projektu:
Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek IV

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového průchodu obcí Stonava.

Předmětem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je rekonstrukce chodníků podél silnice III. třídy (III/4687) včetně 2 zastávek veřejné hromadné dopravy (pouze chodníky) a jejich přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizací projektu dojde k doplnění prvků pro slabozraké a nevidomé a k provedení potřebných bezbariérových úprav řešených úseků.