Dotované projekty | MŠ DOLANY 02


 


"5.1a" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany

Předmětem projektu je zateplení fasád, střech, konstrukcí do půdy, výměna stávajících výplní otvorů, výměna zdroje tepla, rekonstrukce systému vytápění, otopné soustavy a instalace nového úsporného osvětlení. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.ZPĚT