Zastupitelstvo obce | usnesení zastupitelstva

Usnesení č.1 ze dne 30.10.2018

Usnesení č.2 ze dne 6.12.2018

Usnesení č.3 ze dne 24.1.2019

Usnesení č.3 - příloha

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 15.11.2018

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 4.1.2019

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 24.1.2019