Úřední deska

2017

103 - Drážní úřad Olomouc - veřejná vyhláška (Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice)
(vyvěšeno: 20. června 2017)

102 - Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě
(vyvěšeno: 20. června 2017)

101 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 16. června 2017)
 
100 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 16. června 2017)

099 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 16. června 2017)

098 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
(vyvěšeno: 14. června 2017)

097 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.6
(vyvěšeno: 14. června 2017)

096 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 14. června 2017)

095 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 13. června 2017)

094 - Obec Stonava - záměr obce propachtovat pozemek
(vyvěšeno: 13. června 2017)

093 - Obec Stonava - pronájem nebytových prostor
(vyvěšeno: 12. června 2017)

092 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 9. června 2017)

091- MMK (Odbor rozvoje) - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
(vyvěšeno: 8. června 2017)

090 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 8. června 2017)

086 - Obec Stonava - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 1. června 2017)

085 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.5
(vyvěšeno: 26. května 2017)

083 - Obec Stonava - Závěrečný účet obce Stonava za rok 2016
1. Závěrečný účet za rok 2016
2. Dodatek k příloze účetní závěrky
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4. Výkaz FIN 2-12
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Stonava
6. Účetní závěrka Stonavské komunální
(vyvěšeno: 26. května 2017)

077 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.4
(vyvěšeno: 12. května 2017)

072 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
(vyvěšeno: 3. května 2017)

064 - SMOOK - závěrečný účet SMOOK za rok 2016
(vyvěšeno: 26. dubna 2017)

058 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.3
(vyvěšeno: 19. dubna 2017)

051 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
(vyvěšeno: 24. března 2017)

050 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
(vyvěšeno: 24. března 2017)

049 - Obec Stonava - oznámení o změnách čísel položek rozpočtové skladby
(vyvěšeno: 24. března 2017)

048 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.2
(vyvěšeno: 24. března 2017)

043 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.1
(vyvěšeno: 17. března 2017)

042 - Obec Stonava - rozpočet na rok 2017
(vyvěšeno: 17. března 2017)

041 - Obec Stonava - rozpočtový výhled 2016-2019
(vyvěšeno: 17. března 2017)

038 - SMOOK - oznámení (rozpočet)
(vyvěšeno: 16. března 2017)

037 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
příloha - jmenný seznam (xlsx)
(vyvěšeno: 15. března 2017)

034 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

033 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS Stonávka)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

032 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MK PZKO)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

030 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

029 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)


2016

127 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)

122 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)

016 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS PZKO Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

015 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka, z.s.)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

014 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

013 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

012 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SH ČMS - SDH Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

011 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava, z.s.)
(vyvěšeno: 17. února 2016)