Úřední deska

2017
126 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 15. srpna 2017)

125 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 11. srpna 2017)

124 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 11. srpna 2017)

123 - Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. - dražební vyhlášky
(vyvěšeno: 4. srpna 2017)

122 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
(vyvěšeno: 2. srpna 2017)

111 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.8
(vyvěšeno: 14. července 2017)

110 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.7
(vyvěšeno: 14. července 2017)

109 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
(vyvěšeno: 14. července 2017)

097 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.6
(vyvěšeno: 14. června 2017)

086 - Obec Stonava - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 1. června 2017)

085 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.5
(vyvěšeno: 26. května 2017)

083 - Obec Stonava - Závěrečný účet obce Stonava za rok 2016
1. Závěrečný účet za rok 2016
2. Dodatek k příloze účetní závěrky
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
4. Výkaz FIN 2-12
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Stonava
6. Účetní závěrka Stonavské komunální
(vyvěšeno: 26. května 2017)

077 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.4
(vyvěšeno: 12. května 2017)

064 - SMOOK - závěrečný účet SMOOK za rok 2016
(vyvěšeno: 26. dubna 2017)

058 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.3
(vyvěšeno: 19. dubna 2017)

049 - Obec Stonava - oznámení o změnách čísel položek rozpočtové skladby
(vyvěšeno: 24. března 2017)

048 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.2
(vyvěšeno: 24. března 2017)

043 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.1
(vyvěšeno: 17. března 2017)

042 - Obec Stonava - rozpočet na rok 2017
(vyvěšeno: 17. března 2017)

041 - Obec Stonava - rozpočtový výhled 2016-2019
(vyvěšeno: 17. března 2017)

038 - SMOOK - oznámení (rozpočet)
(vyvěšeno: 16. března 2017)

037 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
příloha - jmenný seznam (xlsx)
(vyvěšeno: 15. března 2017)

034 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

033 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS Stonávka)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

032 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MK PZKO)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

030 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

029 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)


2016

127 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)

122 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)

016 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS PZKO Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

015 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka, z.s.)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

014 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

013 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

012 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SH ČMS - SDH Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

011 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava, z.s.)
(vyvěšeno: 17. února 2016)