Úřední deska

2017

063 - Drážní úřad  - oznámení ukončení dokazování (Optimalizace trati ČT-Dětmarovice)
(vyvěšeno: 21. dubna 2017)

062 - ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
(vyvěšeno: 21. dubna 2017)

061 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 21. dubna 2017)

060 - MMK Karviná (Odbor rozvoje) - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4749
(vyvěšeno: 21. dubna 2017)

059 - ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
(vyvěšeno: 19. dubna 2017)

058 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.3
(vyvěšeno: 19. dubna 2017)

057 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
(vyvěšeno: 19. dubna 2017)

056 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 12. dubna 2017)

055 - OBÚ - povolení hornické činnosti
(vyvěšeno: 4. dubna 2017)

054 - Krajská veterinární správa - ukončení ochranného a zdolávacího opatření (ptačí chřipka)
(vyvěšeno: 31. března 2017)

053 -  MMK (Odbor rozvoje) - oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy
(vyvěšeno: 28. března 2017)

052 - SMOOK - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
(vyvěšeno: 24. března 2017)

051 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
(vyvěšeno: 24. března 2017)

050 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
(vyvěšeno: 24. března 2017)

049 - Obec Stonava - oznámení o změnách čísel položek rozpočtové skladby
(vyvěšeno: 24. března 2017)

048 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.2
(vyvěšeno: 24. března 2017)

043 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.1
(vyvěšeno: 17. března 2017)

042 - Obec Stonava - rozpočet na rok 2017
(vyvěšeno: 17. března 2017)

041 - Obec Stonava - rozpočtový výhled 2016-2019
(vyvěšeno: 17. března 2017)

038 - SMOOK - oznámení (rozpočet)
(vyvěšeno: 16. března 2017)

037 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
příloha - jmenný seznam (xlsx)
(vyvěšeno: 15. března 2017)

034 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

033 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS Stonávka)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

032 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MK PZKO)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

030 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

029 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2016)

028 - MMK - oznámení (program Podpory obnovy kulturních památek ... )
(vyvěšeno: 6. března 2017)

013 - Obec Stonava - dodatek č.1 k Programu podpory kulturní, společenské a sportovní činnosti v obci Stonava
(vyvěšeno: 31. ledna 2017)

012 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
(vyvěšeno: 31. ledna 2017)


2016

129 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na zateplení budov v obci Stonava
(vyvěšeno: 21. prosince 2016)

127 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)

122 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)

016 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS PZKO Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

015 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka, z.s.)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

014 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

013 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

012 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SH ČMS - SDH Stonava)
(vyvěšeno: 17. února 2016)

011 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava, z.s.)
(vyvěšeno: 17. února 2016)