Svoz odpadu

Obec Stonava je zařazena do systému Ekokom.


Kalendář svozu odpadu v roce 2017

  Svoz komunálního odpadu   Svoz bioodpadu

leden
11, 12, 18, 19
  4, 5, 25, 26

únor
1, 2, 8, 9, 22, 23
  15, 16

březen
1, 2, 15, 16, 22, 23
  8, 9, 29, 30

duben 5, 6, 20, 21
  12, 13, 26, 27

květen
3, 4, 17, 18, 31
  10, 11, 24, 25

červen
1, 14,15, 28, 29
  7, 8, 21, 22

červenec
12, 13, 26, 27
  5, 6, 19, 20

srpen
9, 10, 23, 24
  2, 3, 16, 17, 30, 31

září
6, 7, 20, 21
  13, 14, 27, 28

říjen
4, 5, 18, 19
  11, 12, 25, 26

listopad 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30
  15, 16

prosinec
13, 14, 20, 21

6, 7, 28, 29

 

  Svoz žlutých pytlů (PET láhve)   Svoz modrých pytlů (papír)
leden 4 (sídliště Hořany 18)
  17
únor
8 (sídliště Hořany 22)   21

březen
8 (sídliště Hořany 22)   21

duben
5 (sídliště Hořany 20)   19

květen
3 (sídliště Hořany 17)   16

červen
7 (sídliště Hořany 21)   20

červenec
5 (sídliště Hořany 19)   18

srpen
9 (sídliště Hořany 23)   22

září
6 (sídliště Hořany 20)   19

říjen 4 (sídliště Hořany 18)
  17
listopad 8 (sídliště Hořany 22)
  21
prosinec
6 (sídliště Hořany 20)
19

 

  Svoz skleněných odpadů
  Svoz nebezpečného odpadu
leden 11
 
únor 15
 
březen 15
  4
duben
12
 

květen
10
 

červen
14
  3

červenec
12
 

srpen
16
 

září
13
  2

říjen
11
 

listopad
15
 

prosinec
13

2

TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům

08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"

09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"

10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko

11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J

11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"