Spolková činnost | SPCCH

Svaz postižených civilizačními chorobami  (SPCCh)
Základní organizace Stonava

Složení výboru:
Žebráková Zdenka
Mikulová Alžběta
Al Tukmachi Gizela
Kubienová Jana
Figar Jiří
Figarová Marie
Szeliga Bronislav
Szwanczar Valter
Pieczonková Dáša
 
Revizní komise:
Szeligová Renata
Kotůlková Anna
Szwanczarová Marie
 
K 10.8.2015 MO SPCCH Stonava má 93 členů.

Výbor SPCCh se schází pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci v klubovně  v areálu SK Stonava.

Výbor organizuje pro  své členy  různé akce jako jsou:
výlety, setkání u příležitosti  MDŽ, smažení vaječiny, lékařské a jiné zajímavé přednášky, vánoční besídka

Místní organizace  SPCCh má celkem 93 členů. Důvěrníci (členové výboru) průběžně ve svých obvodech, kterých je celkem 6, informují členy o aktivitách svazu.  U příležitosti životních jubileí zasílají členům gratulace. Po dohodě s Českým rozhlasem v Ostravě předseda ve spolupráci s ostatními členy výboru zajišťuje odvysílání písniček na přání  pro své členy, pro obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Stonavě  a pro stonavské důchodce Dolu ČSM.

U příležitosti vánočních svátků členové výboru  navštěvují dlouhodobě nemocné členy,  kteří se nemohou zúčastnit vánoční besídky a předávají jim dárky.

Plán práce na rok 2016 SPCCH Stonava

V klubovně TJ Stonava probíhají schůze výboru, které se konají v průběhu každého měsíce.
1) 17.2.2016 v 15.00 hodin PZKO -  přednáška s MUDr. Bednářovou
2) 9.3.2016 v 15.00 hodin PZKO - přátelské setkání členů SPCCH u příležitosti MDŽ, vystoupí dětí ze stonavských  mateřských škol
3) 25.4.2016 v 15.00 hodin PZKO - přednáška s MUDr. Sušilem a MUDr. Buzovou
4) 19.5.2016 park PZKO - smažení vaječiny
5)  3.6.2016 zájezd - Včelařské muzeum a skanzen u Frýdku, zámek Tovačov, restaurace U nádraží v Brodku u Přerova, exkurze Zvonařské dílny v Brodku u Přerova, zakončení zájezdu v parku PZKO - opékání párků
6) červenec a srpen 2016 - probíhají dle dohody rekondiční pobyty
7) říjen 2016 - bowling Havířov
8) 29.12.2016 PZKO - Vánoční besídka, vystoupí mažoretky ze ZŠ Stonava a žáci ze ZUŠ

Každé úterý bude probíhat cvičení starších žen, v tělocvičně polské ZŠ Stonava, cvičení předcvičuje Anička Žebráková, ve spolupráci s TJ Stonava.
Naše organizace má 87 členů v 6. Rajónech.Důvěrníci průběžně ve svých obvodech informují členy o našich aktivitách a rovněž u příležitosti životního jubilea Jana Kubienová,zasílá písemné gratulace, rovněž po dohodě s českým rozhlasem v Ostravě zajišťujeme odvysílání "písniček na přání" pro členy SPCCH, obyvatelům s pečovatelskou službou a stonavským důchodcům dolu ČSM.


Žebráková Zdenka, předseda SPCCH