ÚŘEDNÍ DESKA

2019

098 - MMK - opatření obecné povahy (dopravní značení pro omezení rychlosti)
(vyvěšeno:  18. července 2019)

097 - Obec Stonava - oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
(vyvěšeno:  8. července 2019)

096 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.8
(vyvěšeno:  8. července 2019)

094 - ČEZ Distribuce a.s. - plánované přerušení dodávky elektřiny
(vyvěšeno:  27. června 2019)

092 - Obec Stonava - výběrové řízení (vedoucí Finančního odboru OÚ Stonava)
(vyvěšeno:  26. června 2019)

090 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.7
(vyvěšeno:  21. června 2019)

086 - Obec Stonava - Závěrečný účet za rok 2018
přílohy:
1.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
2.  Výkaz FIN 2-12 M
3.  Rozvaha
4.  Výkaz zisku a ztráty
5.  Příloha
6.  Přehled o peněžních tocích
7.  Přehled o změnách vlastního kapitálu
8.  Údaje o poskytnutých garancích
9.  Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
10. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Stonava
(vyvěšeno:  17. června 2019)

085 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava
(vyvěšeno:  17. června 2019)

083 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava
(vyvěšeno:  17. června 2019)

075 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.6
(vyvěšeno:  30. května 2019)

070 - SMOOK - závěrečný účet SMOOK za rok 2018
(vyvěšeno:  17. května 2019)

068 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.5
(vyvěšeno:  14. května 2019)

064 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
(vyvěšeno: 2. května 2019)

051 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava na rok 2019
(vyvěšeno:  11. dubna 2019)

048 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.4
(vyvěšeno:  9. dubna 2019)

044 - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
(vyvěšeno:  4. dubna 2019)

039 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Spolek krojovaných horníků při obci Stonava)
(vyvěšeno: 27. března 2019)

035 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.3
(vyvěšeno:  14. března 2019)

031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO ČZS Stonava)
(vyvěšeno:  26. února 2019)

030 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Myslivecké sdružení Stonávka, "z.s.")
(vyvěšeno:  25. února 2019)

029 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu ve Stonavě z.s.)
(vyvěšeno:  25. února 2019)

026 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stonava)
(vyvěšeno:  14. února 2019)

025 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka. z.s.)
(vyvěšeno:  13. února 2019)

024 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SPCCH v ČR, z.s., ZO Stonava)
(vyvěšeno:  11. února 2019)

022 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Rodiče a škola Stonava, z.s.)
(vyvěšeno:  8. února 2019)

018 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Sportovní klub Stonava, z.s.)
(vyvěšeno:  6. února 2019)

016 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.2
(vyvěšeno:  28. ledna 2019)

015 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.1
(vyvěšeno:  28. ledna 2019)

003 - Obec Stonava - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace (Hornická kapela z.s.)
(vyvěšeno:  7. ledna 2019)

001 - SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020
(vyvěšeno:  7. ledna 2019)

2018

197 - Obec Stonava - dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno:  19. prosince 2018)

194 - Obec Stonava - střednědobý výhled rozpočtu obce Stonava na období 2020 - 2023
(vyvěšeno:  13. prosince 2018)

193 - Obec Stonava -rozpočet obce Stonava na rok 2019
(vyvěšeno:  13. prosince 2018)

189 - Základní škola a Mateřská škola Stonava - Rozpočet ZŠ a MŠ Stonava, p.o. na rok 2019
(vyvěšeno:  13. prosince 2018)

185 - SMOOK - oznámení o schválení rozpočtu pro rok 2019
(vyvěšeno:  10. prosince 2018)

046 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Spolek krojovaných horníků při obci Stonava)
(vyvěšeno: 21. března 2018)

032 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu ve Stonavě z.s.)
(vyvěšeno: 13. února 2018)

031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Myslivecké sdružení Stonávka, "z.s.")
(vyvěšeno: 13. února 2018)

027 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. ve Stonavě)
(vyvěšeno: 12. února 2018)

026 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Rodiče a škola Stonava, z.s.)
(vyvěšeno: 12. února 2018)

025 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SPCCH v ČR, z.s., ZO Stonava)
(vyvěšeno: 12. února 2018)

024 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stonava)
(vyvěšeno: 12. února 2018)

023 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Sportovní klub Stonava, z.s.)
(vyvěšeno: 12. února 2018)

022 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO ČZS Stonava)
(vyvěšeno: 12. února 2018)

021 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka. z.s.)
(vyvěšeno: 12. února 2018)


2017

193 - Obec Stonava - Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Stonava na období 2019-2021
(vyvěšeno: 24. listopadu 2017)

169 - Obec Stonava - dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 18. října 2017)

131 - Obec Stonava - dohoda poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 21. srpna 2017)

130 - Obec Stonava - dohoda poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 21. srpna 2017)

086 - Obec Stonava - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 1. června 2017)

037 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
příloha - jmenný seznam (xlsx)
(vyvěšeno: 15. března 2017)

034 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO SPCCH Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2017)

033 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MS Stonávka)
(vyvěšeno: 10. března 2017)

032 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (MK PZKO)
(vyvěšeno: 10. března 2017)

031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka)
(vyvěšeno: 10. března 2017)

030 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (KKH při obci Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2017)

029 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SK Stonava)
(vyvěšeno: 10. března 2017)

2016

122 - Obec Stonava - Dohoda o poskytnutí dotace
(vyvěšeno: 14 prosince 2016)