PROGRAMY - dotace

Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
program ve formátu pdf
žádost ve formátu doc                    žádost ve formátu pdf
čestné prohlášení ve formátu doc    čestné prohlášení ve formátu pdf

Program podpory kulturní, společenské a sportovní činnosti v obci Stonava
program pro rok 2019 ve formátu pdf 
žádost ve formátu pdf
žádost ve formátu doc


Program k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava
program ve formátu pdf
žádost ve formátu doc


Program k poskytnutí dotace na zateplení budov v obci Stonava
program ve formátu pdf
žádost ve formátu doc


Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
program včetně žádosti ve formátu pdf
žádost ve formátu doc