PROGRAMY - dotace

Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
program ve formátu pdf
žádost ve formátu doc
čestné prohlášení ve formátu doc


Program podpory kulturní, společenské a sportovní činnosti v obci Stonava
program ve formátu pdf   
žádost ve formátu doc
archiv 2017: program ve formátu pdf 
                  
dodatek č.1 ve formátu pdf

vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu obce ve formátu pdf
vyúčtování dotace na rok 2017 z rozpočtu obce ve formátu doc

Program k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava
program ve formátu pdf
žádost ve formátu doc


Program k poskytnutí dotace na zateplení budov v obci Stonava
program ve formátu pdf
žádost ve formátu doc


Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
program včetně žádosti ve formátu pdf
žádost ve formáti doc