Podnikatelé v obci

Farma Stonava - živočišná výroba, stavební činnosti

Galerie Kytice - květinářství Nina Ulbrichtová