Odpadové hospodářství

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE NA OBDOBÍ 2017 - 2021 - zde


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.SBĚRNÝ DVŮR
otevírací doba sběrného místa ve Stonavě:

období  01.04. -  30.09.
pondělí až pátek 07.00 hod. - 18.00 hod.
sobota a neděle 09.00 hod. - 16.00 hod.

období 01.10. - 31.03.
pondělí až pátek 07.00 hod. - 15.00 hod.
sobota a neděle 09.00 hod. - 15.00 hod.


Kalendář svozu odpadu v roce 2018

Obec Stonava je zařazena do systému Ekokom.

  Svoz komunálního odpadu   Svoz bioodpadu

leden
3, 4, 10, 11, 25,26
  18,19

únor
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22
  27

březen
6, 8, 13, 15, 20, 22
  1, 27, 29

duben 3, 5, 17, 19
  10, 12, 24, 26

květen
3, 15, 17, 29,31
  10, 22, 24

červen
12, 14, 26, 28
  5, 7, 19, 21

červenec
10, 12, 24, 26
  3, 17, 19, 31

srpen
7, 9, 21, 23
  2, 14, 16, 28, 30

září
4, 6, 18, 20
  11, 13, 25, 27

říjen
2, 4, 9, 11, 16, 18, 30
  23, 25

listopad 1, 6, 8, 13, 15, 27, 29
  20, 22

prosinec
4, 6, 11, 13, 27

18, 20

 

  Svoz žlutých pytlů (PET láhve)   Svoz modrých pytlů (papír)
leden 16
  25
únor
8
  1

březen
8
  1

duben
12
  5

květen
24
  17

červen
14
  7

červenec
19
  12

srpen
9
  2

září
13
  6

říjen 11
  4
listopad 8
  1
prosinec
13

6

 

  Svoz skleněných odpadů
  Svoz nebezpečného odpadu
leden 12
 
únor 15
 
březen 15
  3
duben
19
 

květen
31
 

červen
21
  2

červenec
26
 

srpen
16
 

září
20
  1

říjen
18
 

listopad
15
 

prosinec
20

1

TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům

08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"

09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"

10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko

11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J

11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"