Odpadové hospodářství

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE NA OBDOBÍ 2017 - 2021 - zde


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.SBĚRNÉ MÍSTO
otevírací doba sběrného místa ve Stonavě:

období  01.04. -  30.09.
pondělí až pátek 07.00 hod. - 18.00 hod.
sobota a neděle 09.00 hod. - 16.00 hod.

období 01.10. - 31.03.
pondělí až pátek 07.00 hod. - 15.00 hod.
sobota a neděle 09.00 hod. - 15.00 hod.


Kalendář svozu odpadu v roce 2019

 

  Svoz komunálního odpadu   Svoz bioodpadu

leden
3, 15, 22
  8, 29

únor
5, 12, 26
  19

březen
5, 19, 26
  12

duben 9, 23
  2, 16, 30

květen
7, 21
  14, 28

červen
4, 18
  11, 25

červenec
2, 16, 30
  9, 23

srpen
13, 27
  6, 20

září
10, 24
  3, 17

říjen
8, 22
  1, 15, 29

listopad 5, 19
  12, 26

prosinec
3, 10, 31

17

 

  Svoz žlutých pytlů (PET láhve)   Svoz modrých pytlů (papír)
leden 3, 31
  17
únor
28
  14

březen
28
  14

duben
25
  11

květen
23
  9

červen
20
  6

červenec
18
  4

srpen
15
  29

září
12
  26

říjen 10
  24
listopad 7
  21
prosinec
5

19

 

  Svoz skleněných odpadů
  Svoz nebezpečného odpadu
leden 10
 
únor 7
 
březen 7
  2
duben
4
 

květen
30
 

červen
27
  1

červenec
25
 

srpen
22
  31

září
19
 

říjen
17
 

listopad
14
  30

prosinec
12

 

TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům

08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"

09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"

10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko

11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J

11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"