NOVÁ MŠ DOLANY


Název: Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava

Cílem projektu, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie, je vybudování kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení v obci Stonava, které dlouhodobě umožní zlepšení kvality  a dostupnosti formálního předškolního vzdělávání a odstraní bariéru pro zapojení rodičů dětí předškolního věku na trh práce.

V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám nevyužitého objektu v areálu stávající mateřské školy,  pořízení nábytku, vybavení zázemí infrastruktury a realizaci přírodní zahrady s herními prvky.

Výsledkem projektu bude nová mateřská škola pro 28 dětí, jejíž kapacita pokryje demografické nároky v návaznosti na stávající poptávku po předškolním vzdělávání dětí z obce Stonava a přilehlého okolí.