Mateřské školy | MŠ Holkovice - PL

Przedszkole zostało załozone w roku 1932, było umieszczone w prywatnym budynku p.Andrzeja Wranki, który był dyrektorem placówki.

1939-1945 okupacja niemiecka.

Przedszkole zostało ponownie otwarte 12.10.1948.

W roku 1983 przedszkole zostało przeniesione do budynku na Hołkowicach,g dzie na potrzeby przedszkola zostały zaadoptowane pomieszczenia byłych warsztatów stonawskiej wydziałówki.

Przedszkole z polskim językiem nauczania jest częścią subiektu prawnego "Základní škola a Mateřska škola Stonava". Dyrektorem jest mgr.Zdeněk Lusk.

Personel przedszkola:
Kierownik:              Katarzyna Donátová
Nauczycielka:        Halka Kwolková

W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkola uczęszcza 16 dzieci w wieku 2-6 lat.

Przedszkole pracuje na podstawie RVP PV "Nasza wioska od wiosny do zimy".

ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU:
  7.00 -   8.00
 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy poranne według wyboru
  8.00 -   8.30 gimnastyka poranna, poranny krąg, toaleta
  8.30 -   9.00
 śniadanie
  9.00 -   9.45
 czynności dydaktyczne, indywidualna praca z dziećmi
  9.45 - 10.00
 toaleta, przygotowanie do spaceru
10.00 - 11.15
 wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego
11.15 - 11.30
 toaleta, przygotowanie do obiadu
11.30 - 12.00
 obiad
12.00 - 12.15
 toaleta, przygotowanie do odpoczynku
12.15 - 14.15
 poobiednia drzenka
14.15 - 14.30
 ubieranie się
14.30 - 15.00
 podwieczorek
15.00 - 16.00
zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu

Dzieci w przedszkolu uczą się jazyka angielskiego. Zajęcia prowadzi p.Wanda Zmijová.

Adres przedszkola:
Stonava-Holkovice 326, 735 34

Telefon: 597 602 071

Adres e-mail przedszkola: ms.holkovice@seznam.cz