Knihovna

Upozorňujeme čtenáře, že z důvodu REVIZE knihovního fondu bude knihovna
od 24. června do 31. července UZAVŘENA.
Poslední půjčovní den bude čtvrtek 20. června 2019, po revizi knihovna bude opět otevřena

ve čtvrtek 1. srpna 2019.
 
Szanowni czytelnicy, z powodu REWIZJI księgozbioru biblioteka będzie

NIECZYNNA w dniach od 24 czerwca do 31 lipca 2019.
Ostatnim dniem wypożyczeń będzie czwartek 20 czerwca 2019,po rewizji biblioteka będzie otwarta

znów w czwartek 1 sierpnia 2019


Místní knihovna Stonava (budova ZŠ Dolany)


www stránky knihovny:     www.stonava.knihovna.info

Půjčovní doba:

    Pondělí : 9:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

    Čtvrtek : 12:00 - 18:00

Kontakt:

    ZŠ a MŠ Stonava

    Místní knihovna Stonava

    735 34 Stonava čp.825

zodp. pracovník: Marta Orszuliková

tel.: 596 422 051, 558 849 525

e-mail: mkston@stonava.cz